PRAVIDLA SOUTĚŽE

Pravidla soutěže o 2 vstupenky na Hollywood US Cars 2021

 • Soutěž probíhá v termínu.: 3. 5. 2021
 • Ukončení soutěže: 9. 5. 2021 v 20:00
 • Vyhlášení vítěze: 9. 5. 2021 do 23:59
 • Podmínkou účasti je být fanouškem FB stránky www.facebook.com/DetroitClassicars, který v komentářích označí osobu se kterou se zúčastní Hollywood US Cars 2021.
 • Soutěžící může poslat pouze jeden komentář pod svým vlastním jménem.
 • Výherci budou vyhodnoceni na Facebookové stránce www.facebook.com/DetroitClassicars a na webu www.Detroit-Steel.cz
 • Účastníkem soutěže se stává každá zletilá fyzická osoba, která akceptuje a splňuje tyto pravidla.
 • Odesláním komentáře souhlasíte s těmito pravidly.
 • Organizátor soutěže má právo soutěž upravit či zcela zrušit.
 • Výherce bude informován o výhře ihned po vyhodnocení soutěže. Nepřihlásí-li se, do 7 dní od vyhlášení, ztrácí na výhru nárok.
 • Výhry budou výhercům předány organizátorem akce, nevyzvednutá výhra u organizátora akce, propadá.
 • Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn zveřejnit jeho jméno.
 • Účastník je povinen na základě výzvy sdělit organizátorovi údaje potřebné pro jeho identifikaci, zejména jméno, příjmení a e-mail.
 • Zjistí-li organizátor, že se soutěže účastní osoba, která nesplňuje výše uvedené podmínky, může být vyloučena.
 • Nárok na výhru vzniká pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny výše uvedené podmínky nebo pokud nedošlo ke zrušení akce nebo této soutěže.